Légtechnika jogszabályok

Az OTSZ honlapján megjelent54/2014 (XII.5.) BM rendelet előírja, az éttermi zsíros elszívó rendszereknél minimum fél évente, míg a14 méternél magasabb használati terű épületeknél minimum 3 évente a kötelező szakszerű tisztítást. Az elvégzett munkáról részletes dokumentációt kell készíteni.

 

49/2015 EMMI rendelet “Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló rendelet

 

3/2002. (II.3.) SzCsM-EüM érvényben lévő együttes rendelet, amely a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szól.

 

A 6.§ (4) bekezdés c. pontja előírja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell rendszeres tisztításukat, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását.

 

A 6. § (6) bekezdése előírja, hogy a szellőz-tető rendszerek üzembe helyezése és folyamatos üzemeltetése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről.

 

A 6. § (7) bekezdése megállapítja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló szellőztetést biztosító műszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minősülnek. Megfelelő működésüket a vonatkozó jogszabályban meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 33. §. 1. bekezdése fogalmazza meg, hogy a munkahelységben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.

 

Az MSZ 04-135-1: 1982 szabványt 2002 évi módosítása alapján munkahelyi levegő mennyiségének meghatározása

 

Az MSZ 21875-2: 1990 szabvány hatályban van, a munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményével foglalkozik. A szabvány előírja, hogy a légtechnikai rendszereket úgy kell kialakítani, hogy beszabályozhatóságuknak, illetve szabályozhatóságuknak, rendszeres tisztíthatóságuknak ne legyen akadálya.

 

Az MSZ EN ISO 16017-2: 2004 szabvány hatályban van, az illékony szerves vegyü-letek diffúziós mintavételével és elemzésével foglalkozik.

 

Az MSZ EN 12097: 2006 szabvány hatályos, jóváhagyós közleménnyel hatályba léptetett szabvány. A szabvány a légvezetékek rend-szerelemeinek azon követelményeivel fog-lalkozik, amelyek a karbantartásukra vonatkozik.

 

MSZ EN 12097:2006 hivatkozott VDI 6022 előírások szerint: a központi légnedvesítéssel működő berendezés higiéniai felülvizsgálati ideje maximum 2 év. Központi légnedvesítés nélkül működő berendezések higi-éniai felülvizsgálati ideje: maximum 3 év.

 

légtechnikai rendszerek kivitelezése, légtechnikai rendszerek karbantartása

 

A Légtechnika Mérnöki Kft. elsődleges tevékenysége a légtechnikai rendszerek kivitelezése, a meglévő légtechnikai rendszerek karbantartására, poros és zsíros légtechnikai rendszerek tisztítása és fertőtlenítése.